Mevludska svečanost u Lawrencevillu, GA

Džemat ZBGA svake godine obilježava rođenje Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., prigodnim mevludom i predavanjem imama o životi i djelu Božijeg poslanika, a.s. Obilježavajući  rođenje Božijeg poslanika Muhammeda, a.s. u subotu, 26. decembra proučen je tradicionalni mevlud između akšama i jacije. Veliki broj prisutnih džematlija uživalo je slušajući mevlud i ilahije u izvođenju naših hanuma i djevojčica iz hora „Bilal“. Imamov vaz o važnosti slijeđenja Božijeg poslanika, a.s., i čuvanja vjerskih i nacionalnih vrijednosti, bez jelki i drugih neislamskih obilježja, sa pažnjom su slušali, posebno mladi i djeca, jer je tema i bila njima namijenjena. Vlažne oči mnogih prisutnih vjernika i vjernica dokaz su opravdanosti ovakvih manifestacija u našem džematu.

Nakon jacije namaza priređena je večera za sve prisutne. Uz naša tradicionalna jela, naše džematlije, željni jedni drugih, ostali su do kasno u noć eglenišući uz kolače i kahvu.

MEVLUD ŠERIF MUBAREK OLSUN!1 2 3 4 5