HUTBA – Ljubav prema Poslaniku Muhammedu, a.s.

22. 12. 2017./04. rebiull-ahir 1439.
HUTBA – Ljubav prema Poslaniku Muhammedu, a.s.
                   
Neka je beskrajna hvala Allahu, Uzvišenom, Milostivom. Samo Njega obožavamo i samo od Njega pomoć tražimo.
Neka je neprestalni Allahov salavat i selam na posljednjeg od svih Njegovih poslanika, Muhammeda, a.s., kojeg je poslao kao milost svim svjetovima. Salavat i selam neka su na njegovu porodicu, na ashabe, na naše šehide kao i na sve pripadnike ummeta Muhammeda, a.s.
Draga braćo, izgovarajući šehadet mi svjedočimo o Allahovom, dž.š., jedinstvu i o poslanstvu Muhammeda, a.s. Samim šehadetom te donošenjem salavata i selama mi pokazujemo svoju naklonost i ljubav prema Božijem Poslaniku, Muhammedu, a.s.
Braćo, da li ‘Ljubav prema Poslaniku, a.s.,’ treba biti samo fraza ili to u sebi mora nosti određene smislove i propise koji se direktno tiču stanja našeg vjerovanja?
Poslije vjerovanja u Allaha, dž.š., vjerovanje u Poslanika, a.s., je  temeljni princip Islama. Ljubav prema Poslaniku, a.s., je nešto što je skriveno i što jedino može znati Uzvišeni Allah. Ljudi samo mogu znati manifestaciju te ljubavi, kao što je slijeđenje i pokornost Poslaniku, a.s.
Uzvišeni Allah, iskušavajući one koji tvrde da Ga vole, kaže, u prijevodu ajeta:
“Reci: ako vi volite Allaha, onda mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! A Allah je Oprostitelj grijeha, Milostivi!”  (Ali ‘Imran, 31.)
Ljubav prema Poslaniku, a.s., je jedan od uzročnika imana. Štaviše, ova ljubav je sam iman, kao što na to ukazuje hadis Božijeg poslanika, a.s. koji glasi: “Niko od vas neće vjerovati dok mu ja ne budem draži od njegovih roditelja, djeteta i svih ljudi.” (Buhari)
Ako smo uistinu od onih koji iskreno vole Allahovog Poslanika, a.s., to bi se trebalo očitovati i raspoznavati po slijedećem:
– Preferiranje Poslanika, a.s., nad samim sobom. Kaže Uzvišeni Allah, u prijevodu ajeta:
“I oni koji su prije njih Medinu nastanili i iman prihvatili; oni vole one koji im doseljavaju, i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjećaju, i više vole njima nego samima sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se uščuvaju lahkomislenosti i tvrdičluka, oni će sigurno uspjeti.” (El-Hašr, 9)
Iako je ovaj ajet općenit u preferiranju muhadžira, Poslanik, a.s., je prvi od svih stvorenja kojeg treba voljeti i on je prvak i vođa muhadžira.
– Ljubav prema onima koji vole Allaha, dž.š., i Njegovog Poslanika, a.s., na temelju Poslanikovih, a.s., riječi: “Čuvajte se u pogledu mojih ashaba! Nemojte ih poslije mene omalovažavanju izvrgavati. Onaj ko ih zavoli, mojom ljubavlju ih je zavolio, a onaj ko ih mrzi, mojom mržnjom prema njemu ih je zamrzio. Onaj ko ih uznemiri, mene je uznemirio, a onaj ko mene uznemiri, uznemirio je Allaha, a onaj ko uznemiri Allaha, samo što ga nije On kaznio.” (Tirmizi)
– Ispravno slijeđenje, a ono podrazumijeva slijeđenje Poslanika, a.s., u svim njegovim djelima i izrekama, koje je uradio ili izgovorio na način koji ukazuje na obaveznost ili pohvalnost, uz postojanje namjere slijeđenja i uzimanja Poslanika, a.s, za uzora.
Svako onaj ko tvrdi da voli Allahovog Poslanika, a.s., a ne slijedi njegov Sunnet i njegove upute u onolikoj mjeri koliko je to potrebno, zaključak je da ga ne voli istinskom ljubavi.
Svjedoci smo, kada je u pitanju posljednji Allahov Poslanik Muhammed, a.s., da se ljudi uglavnom dijele na dvije skupine – na one koji ga vole i one koji ga mrze. Vrlo je malo ravnodušnih.
Vidjeli smo iz gore navedenih ajeta i hadisa ko su oni koji ga vole. Međutim, ko su oni koji ga mrze?
-Prvi koji napada na Poslanika, a.s., i koji ga najviše mrzi jeste šejtan, le’anehullah. Zato, neka nas ne čude izjave pojedinih ljudi koji su pod šejtanskim uticajem te ružno govore o Poslaniku, a.s.
-Poslije njih dolaze oni koji zavide i mrze Islam i muslimane jer smatraju da je njihova vjera bolja od Islama.
-Na trećem mjestu su oni koji nemaju nikakve veze ni sa jednom religijom, ali se u svojoj mržnji najviše obrušavaju na Islam i Poslanika Muhammeda, a.s.
-Zatim su tu i oni koji ne mogu da se prilagode vjeri i vjerskim propisima niti žele da ih kroz život vodi čovjek koji je napustio ovaj svijet prije 1380 godina, zato oni vjeru prilagođavaju sebi i svojim prohtjevima, a to je suprotno onome čime je Allah, dž.š., poslao Poslanika, a.s.
Bez obzira na sve one koji udruženo nastupaju boreći se protiv Poslanika, a.s., budimo uvjereni, braćo, da Allahov, dž.š., nur niko neće moći ugasiti niti će moći zamutiti ovaj bistri i nepresušni izvor čiste Allahove, dž.š., vjere, bez obzira na sve one koji udruženo nastupaju boreći se protiv Allahove dž.š., vjere i Allahovog, dž.š., Poslanika, a.s.
Na nama je, braćo, da se napajamo i čvrsto držimo čistoga izvora Islama, da taj izvor očuvamo čistim i da ga ponudimo drugima kako bi i oni osjetili ljepotu i slast Allahove, dž.š., milosti.
Molimo Allaha, dž.š., da nas uputi da budemo dostojni sljedbenici našeg Poslanika, a.s., da ga slijedimo u onome što nam se naređuje, a da se klonimo svega onoga što nam se zabranjuje.
Amin!
Ismet Zejnelović, imam
www.zajednicabosnjaka.com
==============================================