HFA-Finansijski izvjestaj za mjesec decembar 2017.godine

Po prvi put, od sada, imate priliku da na jednom mjestu imate finansijski izvještaj za sve predhodne godine tj. od 2012.godine zaključno sa 2017. godinom. Na dnu tabele selektujete željenu godinu kako bi pregledali istu.
Takođe, na dnu dokumenta imate u desnom dojnjem ćošku mali kvadratić, kao što je prikazano na slici ispod, gdje klikom otvorite dokument preko cijelog monitora.