HUTBA – Brige dunjalučke

19. januar 2018./02. džumade-l-ula 1439. h. g.
HUTBA – Brige dunjalučke
Hvala Uzvišenom Allahu, Gospodaru znanog i neznanog, dokučivog i nedokučivog. Neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, a.s., njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjega dana.
Poštovana braćo!
Brige i teškoće su sve prisutnije među ljudima koje zaokuplja stalna briga i neprestalna borba za stjecanje imetka i njegovog uvećavanja. Mahom su ljudi  preokupirani trkom za dunjalučkim dobrima i pohlepom za ovosvjetskim blagom. U tu svrhu angažovani su i psihički i fizički kapaciteti ljudske ličnosti. Allah, dž.š. je predvidio ovu haotičnu trku Njegovih robova za materjalnim dobrima pa nas o tome Kur’an opominje te kaže: “Teško svakom klevetniku – podrugljivcu, koji blago gomila i prebrojava ga, i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti! A ne valja tako! On će sigurno biti bačen u džehennem!” (El-Humezeh, 1-4)
Ljudska pohlepa nema granica i malo se ko osvrće na upozorenja našega Gospodara. Cijena takve pohlepe je gubljenje zdravlja, smirenosti, sreće i spokojstva.
Naučna istraživanja u Americi pokazuju da je svaki deseti stanovnik ove države pogođen nervnim slomom, u čijoj je pozadini uznemirenost. Ljekari procjenjuju da će svaki dvadeseti Amerikanac provesti dio života u bolnici za umno poremećene. Jedan poznati ljekar kaže: “Proučavao sam 176 slučajeva poslovnih ljudi u starosnoj dobi od oko 44 godine. Pokazalo se da više od jedne trećine boluje jednu od tri bolesti nastale od nervne uznemirenosti, a to su: aritmija srca, povišen krvni pritisak i čir na želudcu.”
Upitamo li se ponekad, da li je vrijedan ikakav cilj koji smo sebi zacrtali i da li je potreban ikakav uspjeh koji ćemo ostvariti a da uz to zaradimo bolest srca, čir na želudcu i slično?! Kada bi cijeli svijet bio naše vlasništvo, ne bi mogli spavati osim na jednom krevetu, niti jesti više nego što želudac može primiti. Kakva je suštinska razlika između bogatih i siromašnih ljudi? Vjerujem da je osnovna razlika u sreći i rahatluku. Siromah je mnogo mirniji, srećniji i zadovoljniji onim što mu je propisano i spava lagahnim snom, dok bogataša brine bezbroj briga od kojih nema mirnog sna i od kojih organizam popušta i oboljeva i koji “nema vremena” da misli o Onom svijetu.
Božiji poslanik, Muhammed, a.s., kaže: “Kome onaj svijet bude briga, Allah će učiniti njegovo srce bogatim, poslove će mu olakšati i dunjaluk će mu sam dolaziti. Kome dunjaluk bude prva briga, Allah će mu dati siromaštvo, otežat će mu poslove a od dunjaluka mu neće doći ništa više osim onoga što mu je određeno.” (Tirmizi).
Pravo koje nam je dato na ovome svijetu jeste da radimo i postignemo sve ono što nas čini sretnim i zahvalnim. Imetak koji stičemo treba da bude zato da bismo ga korisno trošili, a ne zato da bismo ga sebično gomilali. Imetak je da se troši u korisne svrhe, u ono što će ostvariri naše interese i popraviti naš život kao i život drugih ljudi.
Nerazumno je da se imetak pretvori u cilj sam po sebi, i da se u njegovom sticanju utopi ljudsko srce, obezvrijedi zdravlje, poveća briga i navuče bolest.
Allahov poslanik, Muhammed, a.s., je rekao: “Zaista je imetak lijep i sladak. Ko ga stječe velikodušno i darežljive ruke, bit će mu berićetan. A ko ga uzme radi ličnog uzdizanja, neće mu biti berićetan, i bit će kao onaj koji jede a ne zasićuje se.” (Buhari).
Braćo i sestre! Stanje stresa i uznemirenosti ima svoj lijek. Lijek je u sjećanju na Allaha, dž.š., jer On je naš Stvoritelj, Opskrbitelj, Upućivač.
Onaj koji nam je odredio naš posljedni čas koji će nam doći u tačno određeno vrijeme. U Kur’anu se kaže: “ (Allah) k Sebi upućuje onoga ko Mu se pokajnički obraća, one koji vjeruju, i čija se srca, kada se Allah pomene, smiruju – a srca se, doista, kada se Allah pomene smiruju! Onima koji vjeruju i čine dobra djela – blago njima, njih čeka divno prebivalište.” (Er-Ra’d, 27, 28-29)
Jednog dana Božiji poslanik, Muhammed, a.s., je ušao u džamiju gdje je našao Ebu Umamu pa ga je upitao: “O Ebu Umama, vidim te kako sjediš u džamiji van namaskog vremena.” “Prate me brige i dugovi, Božiji poslaniče.” Poslanik, a.s., mu reče: “Kad osvaneš i omrkneš kaži:
“ALLAHUMME INNII E’UUZU BIKE MINEL-HEMMI WEL-HAZENI, WEL-‘ADŽZI WEL-KESELI, WEL-DŽUBNI WEL-BUHLI, WE DALE’ID-DEJNI WE GALEBETIR-RIDŽALI”
(“BOŽE, ZAŠTITI ME OD BRIGE I ŽALOSTI, ZAŠTITI ME OD NEMOĆI I LJENOSTI, ZAŠTITI ME OD KUKAVIČLUKA I ŠKRTOSTI I ZAŠTITI ME OD  OPTEREĆENJA DUGOM,  I ZLOSTAVLJANJA LJUDI.”)
Braćo i sestre! Primjer kako Božiji poslanik, Muhammed, a.s., brine o čovjeku koji sjedi zabrinut u džamiji, interesuje se o njegovim problemima, savjetuje ga  i tako ga ponovo vraća u životnu pozornicu, – preporučujući mu DOVU kao terapiju, divan je primjer koji i mi trebamo primjenjivati u našoj životnoj svakodnevnici punoj briga i dilema.
Molimo Allaha, dž.š., da nas učini iskrenim sljedbenicima časnog Resulullaha, a.s., i da budemo postojani u slijeđenju Pravoga puta. Amin!
Ismet Zejnelović, imam
www.zajednicabosnjaka.com