26. decembar 2014./04. rebiul-evvel 1436. HUTBA – Obilježavanje Nove godine

26. decembar 2014./04. rebiul-evvel 1436.

HUTBA –  Obilježavanje Nove godine

          Braćo i sestre u Islamu! Danas je 26. decembar 2014. godine. / 04. Rebiul-evvel 1436. h. g. Tema ove hutbe je Obilježavanje Nove godine.

Povodom dolaska nove gregorijanske godine i njenog proslavljanja, što je kršćanski i paganski običaj, želim da podsjetim na bolnu činjenicu da ovaj događaj, na žalost, obilježavaju mnogi koji sebe smatraju muslimanima – vjernicima, nesvjesni da na taj način oponašaju druge narode, a svako oponašanje drugih znači udaljavanje od islama i njegovih propisa. Još je apsurdnije da veliki broj njih to čini uz činjenje harama koji muslimane izvode iz Allahove, dž.š., milosti.

          Braćo i sestre, ako volimo Allaha, dž. š., dužni smo slijediti sunnet Njegovog Poslanika, Muhammeda, a.s., pa će nas Allah zavoljeti i grijehe nam oprostiti, kao što stoji u Kur’anu:Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – a Allah prašta i samilostan je.” (Alu Imran, 31).

Svako činjenje harama, braćo i sestre izaziva Allahovu, dž.š., srdžbu, a posebno činjenje harama od strane naroda koji su u teškim situacijama pomognuti da, prežive, opstanu, onda kada su se nevjerničke vojske i njihovi pomagači udružili u želji da ih potpuno unište.

Zar smije javno činiti grijehe narod kojem je bilo predodređeno da nestane, da bude uništen od svojih neprijatelja, narodu kojem su istekle rijeke šehidske krvi i rijeke suza ucvijeljenih majki, nena, supruga, djece i unučića, narodu koji je doživio Potočare 11. jula 1995. godine, narodu sa trideset hiljada silovanih žena, narodu koji je mučen i ponižavan u stotinama zloglasnih logora, narodu kojem je uništeno preko 1000  džamija, dobroćudnom i naivnom narodu koji ni neprijatelje ne zna mrziti koliko to oni zaslužuju, narodu koji stoljećima pljačkaju i ne priznaju ga, a on nikako da se otrijezni, nikako da dođe sebi.

Nova godina se proslavlja širom svijeta, a najveću pažnju joj posvećuju kršćani, koji ovaj praznik vežu za smrt pape Silvestra I, koji je umro 31. decembra 335. godine, a 1582. Godine, kada je bila reforma gregorijanskog kalendara, početak Nove godine je promijenjen sa 25. decembra, na 1. januar i od tada je 31. decembar poznat u kršćanskom svijetu kao Silvester. Iz ovoga se jasno vidi da je došlo do odstupanja za nekoliko dana od datuma rođenja Isa-a, a.s., tj. 25. decembra, kako to tvrde kršćani, premda ni to nije tačan datum rođenja Isa-a, a.s.

Jedan od prepoznatljivih detalja vezanih za novogodišnje praznike je i Djeda mraz. Prema Enciklopediji Britanica postojanje Svetog Nikole, kasnije Djeda Mraza, nije potvrđeno ni jednim historijskim dokumentom, tako da se ništa sigurno ne zna o njegovom životu osim da je vjerovatno bio biskup grada Myre u IV vijeku. Kada je umro sahranjen je u crkvi u Myri, u gradu Bari , u Italiji, a u VI stoljeću njegovo svetište je postalo veoma poznato. Darežljivost i dobrota po kojima je Sveti Nikola bio poznat prerasle su u legende o čudima koje je činio za siromašne i nesrećne.

U Srednjem vijeku privrženost Svetom Nikoli raširila se po cijeloj Evropi. Transformacija Svetog Nikole u Djeda Mraza otpočela je 1823. godine. Prema legendi Djeda Mraz uz pomoć vilenjaka dostavlja darove dobroj djeci širom svijeta.

Prema tome, Djeda Mraz je isključivo vjerski simbol kršćana i nema nikakve veze sa Islamom i muslimanima, niti sa bošnjačkom tradicijom.

Prenosi Ebu Seid El-Hudri, r.a., da je Poslanik, a. s., rekao: “Slijedićete ranije narode, pedalj po pedalj, aršin po aršin, pa čak i da uđu u gušterovu jazbinu vi biste ih u tome slijedili.” Rekosmo: „Allahov Poslaniče, zar kršćane i Židove?“ Reče: “Koga drugog?” (Hakim)

Tužno je, braćo i sestre, da ima veliki broj “muslimana” koji su u slijeđenju nemuslimana prešli svaku mjeru i koji se ni po čemu ne razlikuju od njih.

Od oponašanja nemuslimana je i obilježavanje Nove godine, koju proslavljaju oni za koje Allah, dž.š., kaže: “Nevjernici su oni koji govore: “Bog je – Mesih, sin Merjemin!” Reci: “Ko može spriječiti Allaha da, ako hoće, uništi Mesiha, sina Merjemina, i majku njegovu i sve one koji su na Zemlji? Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih; On stvara što hoće i Allah sve može.”  (El-Maide, 17)

Jedno od prioritetnih islamskih pravila je neslijeđenje onoga ko odstupa od Allahovih, dž.š., propisa i od njih se treba razlikovati u: običajima, praznicima, vjeri, odjeći, govoru, ishrani itd.

          Prenosi Abdullah ibn Omer, r. a., da je Poslanik, a. s., rekao: “Ko oponaša neki narod, on je od njih.” (Ebu Davud)

U ovom hadisu je veliko upozorenje svima onima koji oponašaju nemuslimane, jer ih to oponašanje svrstava u njihov red.

Imam Ibn Kesir kaže da ovaj hadis označava veliku prijetnju i upozorenje onima koji slijede nemuslimane u njihovom govoru, djelima, odjeći, praznicima i načinu obožavanja Stvoritelja, a tako isto i u svemu drugome što nije od naše vjere i što nam se ne dozvoljava. Tako možemo zaključiti, da onaj ko ostavlja sunnet Božijeg Poslanika, a.s., a slijedi običaje Jevreja i kršćana, može izaći iz Islama, bez obzira koliko se on smatrao muslimanom ili imao izvorno muslimansko ime.

Braćo i sestre, neki pitaju šta činiti u ovoj noći? Odgovor je jednostavan: Ne pridavati joj nikakvu važnost u odnosu na druge noći, ne obilježavati je nikakvim posebnim sijelima, večerama, kahvama, gledanjima novogodišnjeg programa, ne čestitati ga, ne kupovati djeci nikakve poklone niti primati, već kao i ostalih noći na vakat leći spavati, ustati na sabah i nastaviti živjeti kao da se ta noć nije desila.

Upozorenje onima koji će ipak ići na proslavu nove godine

po raznim restoranima i klubovima:

Upitajte se da li je bilo korisnije da novac koji će se potrošiti za tu ludu noć, pošaljete sirotinji i jetimima u BiH jer bi time stekli sevap i Allahovu, dž.š., milost, da li se taj novac mogao poslati porodici koja je u poplavama izgubila svoju kuću sa kompletnim sadržajem? Zamisli da si ti mogao biti taj koji je sve izgubio u jednom jedinom trenutku!

Ovako ćeš svoj novac potrošiti u haramu, izazvati Allahovu, dž.š. srdžbu i stalno biti u strahu kada će te i kako za to djelo Allah, dž.š., kazniti.

Braćo i sestre, izvršavajmo naše islamske obaveze, čvrsto se držimo Allahova, dž.š., užeta i ne povodimo se za običajima i praznicima drugih naroda!

-Gospodaru, učvrsti nas na putu Islama!

-Učini nas od onih koji se čuvaju zabranjenih i sumnjivih stvari

i sačuvaj nas slijepog slijeđenja drugih!

-Oprosti našim roditeljima i dobrim precima!

-Učini našu djecu i potomke radostima naših očiju i srca!

-Budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas Džennetom !