25. juli 2014./28. Ramazan 1435. h.g. Červrta ramaznska HUTBA – Dobro na na kraju ramazana

25. juli 2014./28. Ramazan 1435. h.g.

Červrta ramaznska HUTBA – Dobro na na kraju ramazana 

Draga braćo i sestre,

Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova. On je stvorio čovjeka od gline i oblikovao ga u najbolji oblik. On ga je uzdigao nad drugim stvorenjima i naredio Svojim najbližim melekima da mu se poklone. Nagradio ga je pameću koja pretvara njegovu sumnju u čvrstu vjeru. Dao mu je dva oka, jezik, dvije usne i pokazao mu put dobra i put zla. Poslao mu je Svoje poslanike s dobrim vijestima i upozorenjima. Oni su ga obavještavali i sprječavali ga da ne ode u stranputicu za šejtanom prokletim. Čovjeku je rekao da ne obožava šejtana, jer mu je on otvoreni neprijatelj, nego da obožava samo Allaha i slijedi Njegov put, s razumijevanjem i uvjerenošću. On mu je zabranio da oponaša kriva vjerovanja predaka, rođaka i prijatelja, koji su slijedili one prije njih bez čvrstog ubjeđenja.

Ko je mogao bolje govoriti od onoga ko je pozivao Allahu, činio dobra djela i potvrdio da je pokoran Allahu? To je Vjerovijesnik Muhammed, a.s., neka su Allahovi blagoslov i mir na njega koji je donio milost ljudima; koji je bio na strani potlačenih i slabih; spasiocu čovječanstva od mraka zablude i vodiču ka jasnom putu onih koji vjeruju i čine dobra djela.

Braćo i sestre, u zadnjim smo danima ovogodišnjeg mubarek ramazana, mjeseca koji nam pokazuje koliko čovjek može da se kontroliše, koliko može uspjeti da postigne rezultate u svom životu i šta sve može podnijeti.

Jedne prilike je Allahov Poslanik, a.s., bio na minberu i izgovorio tri puta: ‘Amin’. Kada je sišao sa minbera, pitali su ga: Allahov Poslaniče, šta predstavlja ono tvoje aminanje na minberu. Na to im Allahov Poslanik, a.s., reče:

“Došao mi je Džibril i rekao: Neka je propao svako onaj ko dočeka starost svojih roditelja i to ne bude razlog da mu budu oprošteni grijesi, nakon čega sam rekao: amin.

Zatim je Džibril rekao: Neka je propao onaj koji, kada se ti Muhammede spomeneš, ne donese salavat na tebe, na što sam rekao: amin.

Zatim je Džibril rekao: Neka je propao svako onaj ko dočeka ramazan a ne bude mu oprošteno, na što sam rekao: amin.”

Postoji jedna arapska izreka koja kaže: “Lejse’l-‘idu limen lebise’l-džedid, inneme’l-‘idu limen ta‘atuhu tezid.” („Nije bajram onome ko obuče novo odijelo za bajram, nego je bajram u onoga čija se pokornost Allahu povećala.“)

Vjerovatno se nekima od nas desilo da nakon jednog od proteklih ramazana imamo osjećaj da se nismo dovoljno potrudili da ramazan iskoristimo i da ga nismo dovoljno iskoristili. Naravno, post i obavezni namazi za vjernika su neupitni, ali da li vam se desilo da niste zadovoljni svojim imanskim stanjem sa kojim izlazite iz ramazana? Braćo i sestre, nastojmo da nas taj osjećaj ne proganja nakon odlaska ramazana kojem je ostalo još nepuna tri dana.

Prilikom iftara, prilikom uzimanja hurme, pijenja vode ili onoga sa čime se mrsite, nastojte da vam to ne bude tek prekid nečega što ste radili cijeli dan. Sjetimo se da je postaču prilikom iftara dova primljena. Zbog toga, prije nego se omrsimo sjetimo se Onoga zbog Koga postimo i u čije ime to radimo i recimo: “Allahu, cijeli dan sam gladovao, Tebe radi, a sad si mi Ti dozvolio da se omrsim, zato, ja Rabbi, neka ova hurma i ovaj gutljaj vode bude moj  zagovornik na Sudnjem danu i dokaz da sam Ti, ja Rabbi, bio pokoran.”

Proteklih dana vidjeli smo koliko smo sposobni kontrolisati sebe. Ramazan je primjer svjesnog načina života, što znači da čovjek treba biti svjestan svakog svoga čina. Kada postim, to ne radim zato što svi to rade, nego što tragam i priželjkujem Allahov, dž.š., oprost i milost.
Prema hadisu Božijeg poslanika, a.s., početak ramazana je milost, sredina oprost grijeha, a kraj oslobađanje od džehennemske vatre. Pomenuti redoslijed nije slučajan jer, ako ti se Allah, dž.š., smiluje, oprostit će ti, a ako ti oprosti neće te uvesti u Džehennem.

Poslanik, a.s., je rekao: “Neka vaši poslovi budu ispravni i umjereni, jer nikoga neće gotovo djelo uvesti u Džennet.  “Je li ni tebe, Allahov Poslaniče?”, upitaše prisutni. “Ni mene”, odgovori Poslanik, a.s., “osim ako mi se Allah ne smiluje. Znajte da je Allahu najdraže ono djelo u kojem čovjek ustraje, makar ono i neznatno bilo.” (Buharija, Muslim, Nesai)

Dakle, završetku ramazana pripada najbolji dio, najodabraniji dio. Etapa koja se naziva oslobađanjem mu’mina od džehennemske vatre i u kojoj Allah, dž.š., otklanja svaku duhovnu i fizičku kaznu. U njoj se nalazi noć Kadr, bolja od hiljadu mjeseci. To je i početak objave Kur’ana, a Allahova objava i riječ vrhunac je istine i pravde, i tu riječ nikada niko ne može promijeniti, uništiti niti iz ljudskih srca i duša izbrisati.

Prema svim vjerodostojnim hadisima post i Kur’an, a.š., će se zauzimati za mu’mine: U hadisu se kaže: “Post i Kur’an na Sudnjem će se danu zauzimati za čovjeka. Post će reći: ‘Gospodaru! Ja sam Tvoga roba spriječio od jela i uskratio mu uživanje danju – zato, pokloni mi ga (nemoj ga kazniti ako je pogriješio)! A Kur’an će reći: ‘Gospodaru! Ja sam Tvoga roba spriječio od spavanja noću – molim Te, pokloni mi ga (i nemoj ga kazniti)! I njihovoj molbi bit će udovoljeno.” (Ahmed)

U ramazanskim danima, a posebno noćima, družimo se s kur’anskim sadržajima! Oni će nas vratiti u stvarnost i razbiti nam iluzije o vječnom Dunjaluku. Postom ćemo duši pomoći da lakše drži tijelo pod kontrolom jer mu uskraćuje, za neko vrijeme, neke njegove najzahtjevnije potrebe. Namazima, svakodnevno, u različitim dijelovima dana, podsjećajmo svoju dušu da ima Gospodar s Kojim se mora održavati stalna veza, da se naša osjetliva duša ne bi izgubila u vrtlogu dunjalučkih sadržaja!

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Allah kaže: Za moje dobre robove pripremio sam nešto što oko nije vidjelo, niti je uho čulo, niti je ikom moglo naumpasti. Ovo je kao stvar koju Allah čuva kod Sebe u tajnosti, pored onoga što vam je On već otkrio!” Zatim je proučio ajet: “I niko ne zna kakve ih kod Allaha Skrivene radosti čekaju….” (Muslim)

Ono što kur’anski harf u sebi nosi je, ustvari, ono što Allah Milostivi nudi čovjeku ovog vremena koje je na isteku. Neki ga zovu ahiri-zeman. Tijesno je to vrijeme a brzo ističe. Niko nije u stanju zaustaviti tempo njegovog nestanka. Sve je manje vremena da se kur’anske istine u harfove utkane upoznaju. Još je manje vremena ostalo da se one u život ugrade. Ipak, ne posustajmo, najbolji su borci koji zadnji odstupaju kad moraju odstupati, a leđa ne okreću.

Kur’an je Knjiga Božija nama darovana kao milost, kao uputa, kao smjernica koja će nas odvesti do Božije blizine i Njegovog zadovoljstva. Uže je to čiji je jedan kraj na Dunjaluku a drugi u Džennetu pa ko se za njega čvrsto uhvati ono će ga u džennetske ljepote uvesti.

Svak sebe najbolje poznaje i najbolje zna kakvi su putevi odgovora na ovaj izazov njemu lično otvoreni. Uzvišeni Allah je do Sebe otvorio bezbroj različitih puteva. Neka svako pronađe svoj.

Razumni će iz ovoga uzeti pouku. Njima je i ovoliko podsjećanja dovoljno. Neka nam je svima Milostivi Allah na pomoći. Nastojmo da nam zadnji dan života bude najbolji jer će ljudi biti proživljeni u onakvom stanju u kakvom su umrli.

Ja Rabbi, evo nas ovdje, u ovom mubarek mjesecu, mjesecu ramazanu, u ovom mubarek danu, petku, stojimo pred Tobom i iskreno Ti, iz dubine srca svojih, dovu upućujemo. Smiluj nam se, ja Rabbi, grijehe nam oprosti, na vrata Dženneta Svoga nas uvedi, a od vrata vatre, milošću Svojom odvrati i udalji, tako Ti bereketa ovog mubarek mjeseca. Amin.

Imam Ismet Z.

www.zajednicabosnjaka.com