06. februar 2015./16. Rebiu-l-ahir 1436. h.g.-Hutba –Dobro ili zlo

06. februar 2015./16. Rebiu-l-ahir 1436. h.g.
Hutba –Dobro ili zlo
Zahvaljujemo se Allahu, dž.š., Jednom i Jedinom Gospodaru koji nam daruje sve ni’mete i blagodati, Koji nije rodio i rođen nije i Kome niko ravan nije.
Salavat i selam šaljemo najodabranijem Poslaniku, Allahovom miljeniku, Muhammedu, a.s., njegovoj porodici, ashabima, šehidima i kao i svim muslimanima, do sudnjeg dana.

Draga braćo,
Bitka između dobra i zla nikada neće prestati, jer je to Allahov, dž.š., zakon u ovom zemaljskom životu, ali je pitanje, u čijim smo redovima. Nije dovoljno da se deklarišemo da smo u određenom saffu, sve dok ne budemo aktivno učestvovali u pospješavanju aktivnosti tog saffa.
Mnogi sami sebe svrstavaju u saff dobra, a u praksi, zarad svojih sitnih ličnih interesa, spremni su stati protiv dobra, samo da se ne izgubi vlastiti interes.
A šta je sa interesom islama i muslimana? Ko će te interese braniti i čuvati, ako nećemo svi mi?
Prirodno je da insan posrne, da se spotakne i padne, ali nakon pada treba ustati, uz uzimanje pouke iz svega toga. Šejtan uvijek postavlja spletke ljudima da bi što više padali.
Svaki ljudski postupak ima utjecaja na psihu. Tako i taj pad ima svoga negativnog utjecaja na muslimana. Ali svijest da je Allah, dž.š., Taj koji prašta, da je On Taj koji pruža ruke oprosta noću da bi se pokajao onaj ko čini grijehe danju, i Koji pruža ruke oprosta danju da bi se pokajao onaj koji po noću griješi po. Allah, dž.š., nam pruža uže oprosta da ustanemo nakon spoticaja. Daje nam to uže spasa da bi nas, po ko zna koji put, izbavio i pomogao. To uže spasa Allah, dž.š., nudi 24 sahata dnevno! Pitajmo se: koliko mi koristimo pruženu ruku?
Brate, upamti: Kada padneš, Allahu, dž.š., će biti drago da Mu se vratiš, da Ga se sjetiš, da Mu se pokaješ. Allahov Poslanik, Muhammed, a.s., je u ovom kontekstu rekao: “Allahova radost pokajanjem jednoga od vas je veča od osobe koja usred pustinje izgubi devu sa svojom hranom i pićem, pa je pronađe.”
Allahu, dž.š., je drago da Ga se sjetiš u trenutcima kada si pao, kada sebe omalovažavaš, kada si sam na sebe ljut. Ukoliko budeš svjestan i požuriš sa pokajanjem, Milostivog I Samilosnog Allaha ćeš obradovati. A zar to nije veličanstveno?!
Jedan od dobrih ljudi je rekao: “Duša varira između sklonosti prema dobrim i sklonosti prema lošim djelima, pa u trenutcima kada je duša sklona dobrim djelima zadužite je nafilama i ostalim neobaveznim ibadetima.”
Znači, ukoliko si čitao Kur’an dvije stranice dnevno, čitaj u tom periodu pet stranica. A kada duša zapadne u krizu pa postane sklona lošim djelima, zauzdajte je farzovima – obaveznim djelima kojim nas je Allah, dž.š., zadužio. Ne dajte da vam se otmu farzovi, a nemojte ni lomiti dušu tokom tog perioda sa dobrovoljnim nafilama.
Doista, ovo je formula uspjeha, braćo i sestre, a onaj ko eventualno nema ovakvih iskučenja,a neka zahvali Allahu, dž.š., na ogromnim blagodatima.
Duša i psiha su motor tijela i ljudskoga života. Kada vam je duša puna imanskog benzina ona može da uradi nemoguće, a kad je prazna, ni nizbrdica joj neće pomoći da se pokrene.
Ključ našega stanja je u duši, draga braćo i sestre, da li je čista i ispunjenja čistom vjerom ili nije. Da li je ispunjenja ljubavlju prema Allahu, dž.š., Poslaniku, a.s., i muslimanima, ili nije. Kur’an kaže: “A kada se Uzvišeni Allah spomene njihova srca zatrepere…”
Zašto srca zatrepere? Pa vole Ga, stalno Mu se umiljavaju, spominju Ga. Allah, dž.š., traži da Mu se umiljavamo. Kaže Uzvišeni Allah: “Nastojte da Mu se umilite.” (El-Maide, 35). Ispunite svoju dušu ljubavlju prema Allahu, dž.š., imat ćete pun rezervoar imanskog goriva za uspijeh u životu.
Pokušajmo da ustanovimo gdje i kako najviše trošimo slobodno vrijeme; da li je to TV, kompjuter, facebook ili druženje sa prijateljima. Da li možemo sebi narediti da se za nekoliko sati udaljimo od tih ubica našega vremena od kojih postajemo ovisni kao od najteše droge.
Sjedimo makar jedan sahat mjesečno, nasamo, bez ikoga, isključimo mobitel, kompjuter i TV i razmišljajmo o sebi. Zamislimo se o sebi, svojoj duši i svom načinu života.
Poslanik, a.s., bi govorio svojoj supruzi Aiši: “Čuvaj se džehennema makar sa polovicom hurme,” tj. nemoj umanjivati vrijednost dobroga djela kojeg činiš, i nek ti osjećaj čuvanja od džehennema bude stalno prisutan.
Draga braćo, samo jedinstveni, jaki, obrazovani i duhovno puni ljubavi i vjere u Allaha, dž.š., možemo opstati na ovim prostorima.
Podvajanje i podmetanje nogu jedinstvu i napretku, zarad svojih ličnih interesa, je vid ulaska u drugu grupu, grupu u kojoj je Iblis, Allahov, dž.š., neprijatelj, glavni kolovođa..
Molim Allaha, dž.š., da nam dadne kuvveta i svijesti da budemo bolji, a kada posrnemo da nam podari volje i snage da se podignemo i Njemu pokajemo. Amin!

Imam Ismet Zejnelović
www.yajednicabosnjaka.com