05. decembar 2014./13. safer 1435. HUTBA – KUR’AN JE LIJEK

05. decembar 2014./13. safer 1435.

HUTBA – KUR’AN JE LIJEK

Zahvaljujemo se Allahu, dž.š., Jednom i Jedinom  Gospodaru koji nam daruje sve blagodati, Koji nije rodio i rođen nije i Kome niko ravan nije.

Salavat i selam šaljemo najodabranijem Poslaniku, Allahovom miljeniku, Muhammedu, a.s., njegovoj porodici, ashabima, šehidima i  svim muslimanima, do sudnjeg dana.

Po našem, ljudskom poimanju zdravlje je blagodat a bolest iskušenje. U nekim okolnostima može biti obrnut slijed, tako da zdravlje postane iskušenje a bolest blagodat. U svakom slučaju, bolest je stanje koje iziskuje aktivnost. Liječite se, jer Allah nije dao bolest a da joj nije odredio i lijek osim jedne – starosti”, kaže Muhammed, a.s., i time nas podstiče da u slučaju bolesti tražimo sebi lijeka.

Naravno, islam itekako uvažava medicinu kao važnu granu ljudske djelatnosti. Uostalom, možda i najveći doprinos medicinskoj znanosti svojevremeno su dali islamski učenjaci, poput Ibn Sine, čija se djela i danas rado izučavaju.

Ipak, ne treba zaboraviti ni kur’anski ajet iz sure “Isra’” u kome se kaže: Mi u Kuranu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima…”. (Isra’, 82). Dakle, pored toga što nam je Kur’an uputa kroz život, tumač i opomena, on je ujedno i lijek. Potvrdu tome nalazimo u brojnim hadisima Božijeg poslanika, Muhammeda, a.s., u kojima se ističe vrijednost učenja pojedinih ajeta i sura.

“Svaki posao koji se ne počne sa Bismillahi-rrahmani-rrahim, je manjkav”, kaže Muhammed, a.s. Prema tome, Bismilla je polazna tačka svakog našeg djelovanja i najbolja zaštita od svakog zla.

El-Fatiha” je posebno odabrana i vrijedna kur’anska sura. Muhammed, a.s., je istakao da je u učenju “Fatihe”, lijek za svaku bolest. Brojne predaje govore o tome kako bi Poslanik, a.s., u slučaju ujeda zmije ili nekoj sličnoj situaciji stavljao ruku na ozlijeđeno mjesto i učio “Fatihu”. U jednom hadisu stoji: “Kada neko od vas legne u postelju i prouči Fatihu, Allah zaduži meleka koji će osvanuti sa njim”.

“Ajetu-l-kursijj” je najodabraniji kur’anski ajet i lijepo ga je učiti u različitim prilikama kao što su blagodat, strah, nevolja, radost i sl. Muhammed a.s., je jedne prilike rekao: “Ko poslije svakog namaza prouči “ajetul-kursijju” samo ga smrt dijeli od dženneta”.

Suru “Jasin” mi obično učimo našim umrlim. Međutim, jedan ajet iz sure “Jasin” kaže da je Kur’an objavljen da opomene žive te i ova sura, u tom smislu, nudi veliko dobro. Muhammed, a.s., je o ovoj suri rekao  slijedeće: “Ko prouči suru Jasin u danu i iskaže svoju potrebu kod Allaha, ona će mu biti ispunjena”. Naravno, nema smetnje da se “Jasin” uči pred duše umrlih, ali isto tako lijepo je da ga živi uče zbog svojih potreba, kao što je rečeno u hadisima Božijeg poslanika, a.s.

Osobama koje u određenim situacijama izgube nadu, Muhammed a.s., je preporučio da uče suru “Ed-Duha”. To je i on sam činio i rekao da je učenje ove sure pohranio svome ummetu na Sudnjem danu.

Za suru “Et-Tekasur (Elhakumut-tekasur) Poslanik, a.s., je rekao: “Da li neko od vas može svaki dan da prouči hiljadu ajeta? Odgovoriše na to: “A ko bi to mogao  proučiti, Allahov poslaniče?!” On reče : “Zar ne može neko od vas da prouči “Elhaku muttekasur?”

Za suru Kurejš (Li ilafi kurejš) Muhammed a.s., je rekao: “Ko želi ići na put a boji se neprijatelja ili kakve zvijeri, neka prouči suru “Kurejš”. Ona je sigurnost od svakog zla.”. Ovu suru lijepo je učiti u situaciji straha ili nervoze jer djeluje vrlo smirujuće na čovjeka.

Sura “Ihlas” (Kul huvallahu) po riječima Allahovog poslanika, a.s., vrijedi jednu trećinu Kur’ana. Ashabi su je često učili i preporučili da se ova sura što više uči.

Sure “Felek i “Nas imaju posebnu vrijednost. Učeći ove sure, mi tražimo zaštitu od brojnih zala kao što su ljudi, džini, šejtani, mrkla noć, sihirbazi, zavidnici, zlobnici i sl. Muhammed, a.s., je savjetovao jednog ashaba riječima: “O Ukbe, želiš li da te podučim dvjema najvrjednijim surama  koje se mogu učiti: To su Kul e’uzu bi rabbil felek i Kul e’uzu bi rabbi-nnas. O Ukbe, uči ih svaki dan prije spavanja i poslije buđenja. Nema ništa vrjednije čime bi mogao neko tražiti pomoć i zaštitu od Allaha od ove dvije sure”.

Konačno, ove sure su najbolja zaštita, o čemu govori i predaja o tome šta bi učio Muhammed, a.s., prije spavanja. U njoj stoji: “Poslanik, a.s., bi svaku noć kad legne skupio dlanove, puhnuo u njih i proučio sure “Ihlas”, “Felek” i “Nas”, a onda bi rukama potrao svaki dio tijela počevši od glave i to bi ponovio tri puta”.

Braćo i sestre, imajmo na umu gornje hadise i koristimo se i kur’anskom apotekom!

Molim Allaha, dž.š., da nas učini  dobrim i iskrenim robovima  i da nas Svojom milošću, uvede u Džennet. AMIN!

 

Imam Ismet Zejnelović

www.zajednicabosnjaka.com