03. oktobar 2014./9.zul-hidždže 1435. HUTBA

03. oktobar 2014./9.zul-hidždže 1435.

HUTBA

Neka je hvala Allahu, Stvoritelju svjetova, na milosti i nimetima kojima nas daruje. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahova poslanika Muhammeda, a.s., na njegovu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji su živjeli i umrli sa istinom u srcu i u djelu.

Braćo draga u ovom mubarek danu, danu Arefata, čitava planeta Zemlja donosi tekbir i veliča Allaha, dž.š., Stvoritelja svih svjetova. Iz miliona grla danas se čuju tekbiri i telbije, nema ni jedne sekunde u današnjem danu a da je bez tekbira I telbija.

Prenosi se od Ibn Abbasa, r. a., da je Poslanik, a.s., rekao: “Nema dana u kojima se učini neko dobro djelo, da su draži Allahu, dž.š., od ovih dana.” Rekli su: “O, Božiji Poslanice, zar i od borbe na Allahovu putu?” Reče: “I od borbe na Allahovu putu (džihada), osim čovjeka koji je izašao lično sa svojim imetkom i ništa od toga nije povratio.” (Buharija)

Od Ibn Amra, r.a., prenosi se da je Poslanik, a.s., rekao: “Nema dana većih i dražih Allahu, dž.š., u kojima se učini neko dobro djelo kao od ovih deset dana, stoga umnožite u njima donošenje šehadeta (la ilahe illallah), zahvale (el-hamdu lillah) i velicanja Allaha, dž.š. (Allahu ekber).” (Ahmed)

Prenosi se od Ibn Hibbana, r.a., u njegovom Sahihu od Džabira, r.a., da je Poslanik, a.s.,, rekao: “Najbolji dan je Dan Arefata”

Post na Dan Arefata (tj. danas, na dan uoči kurban bajrama, osim onoga ko je na hadžu) spada u kategoriju najvećih sevapa a sam post je jedna od najvrednijih i najboljih djela kod Allaha, dž.š., jer je On taj ibadet odabrao licno za Sebe, kao što je rečeno u hadisul-kudsiji: “Post je Moj i Ja za njega nagrađujem, doista je postač ostavio svoje strasti, jelo i piće, samo radi Mene.”

Prenosi se od Ebu Katade, r.a., da je Resulullah, a.s., rekao: “Post na Dan Arefata kod Allaha, dž.š., je iskup od grijeha za godinu prije i godinu poslije.” (Muslim)

Tekbiri-tešrik uči se od današnjeg sabaha do ikindije, posljednjeg dana bajrama.

Ovaj današnji dan je dan radosti za sve pripadnike časnoga ummeta, ummeta Muhammeda, a.s., Radosni su oni koji se danas nalaze na vrelu islama, koji su danas boravili na Arefatu, mjestu susreta Adema i Havve, mjestu boravišta Ibrahima, a.s., mjestu gdje je Allahov poslanik Muhammed, a.s., održao čuveni govor na svom oprosnom hadžu. Hadžije su ovih dana najsrećniji ljudi na Zemlji jer se nalaze na izvoru islama, na svetim mjestima, napajaju se Zem-Zem vodom i  svoju dušu razgaljuju gledajući u Bejtullah.

Radosni smo i mi koji smo ovdje, jer ovo je nagovještaj bajrama, jednog od dva islamska praznika, dana kada se dijele hedije, pokloni, kada se posjećuje rodbina i prijatelji, kada se posjećuju umrli, dan kada se darivaju naša djeca, dan kada smo svi raspoloženi i nasmijani.

Zamislite braćo moja draga šta bi bilo kada bi nam bajram svaki dan bio?

Kada bi bili ovakvi kakvi smo za bajram, kada bi se odazivali pozivu na namaz kao što se odazivamo bajram namazu, kakvi bi mi onda Allahovi robovi bili?

Kada bi srca muslimana izgovrali tekbire na dan bajrama kao što ih izgovaraju njihovi jezici, u jednom trenu bi promijenili tokove povijesti.

Da se muslimani uvijek okupljaju onako kako se okupljaju za bajram-namaz, bez poteškoće bi porazili sve neprijateljske vojske.

Da se muslimanske duše grle i pozdravljaju onako kako se pozdravljaju njihove ruke na dan bajrama, nestalo bi podjela i sektaštva među njima.

Da su muslimanske duše vesele i nasmijane kao što su im nasmijane usne i lica na dan bajarama, meleki bi se družili sa nama.

Kada bi muslimani žrvovali svoj egoizam kao što žrtvuju životinje za kurban-bajram, svaki dan bi nam bio bajram.

Kada bi se zaodjenuli lijepim ahlakom i moralom, kao što se za Bajram gizdamo u najljepša odijela, ne bi bilo ljepšeg ni ponosnijeg naroda na Zemlji od muslimana.

Nažalost, bajram nam dolazi samo dva puta u godini, mada ima i onih kojima je bajram svaki dan:

-Prva skupina su oni koji ne griješe, jer, kako kaže hazreti Alija r.a., : “Svaki dan koji provedem bez grijeha mi je bajram.”

-A druga skupina su oni koji griješe i koji ne razmišljaju da će za svoje grijehe odgovarati, oni se ponašaju tako lagodno i opušteno kao da im je svaki dan bajram.

Braćo i sestre, Jesmo li mi lično zadovoljni svojim životom?

Osjećamo li da je došlo vrijeme za promjene?

Imamo li ikakav viši cilj ili se naš život odvija čisto nagonski bez ikakva cilja i svrhe?

Želimo li više napretka, želimo li više uspjeha, više nafake, sreće i berićeta?

Želimo li hairli, pametnu i poslušnu djecu?

Želimo li harmoničan bračni život?

Želimo li da imamo prijatelje koji će nas voljeti bez ikakva interesa i koji će nas savjetovati samo dobru?

Odgovor na sva ova pitanja je zasigurno potvrdan i nema ni jednog čovjeka koji ne želi ove nabrojane blagodati.

Pitamo se šta moramo učiniti, kako i na koji način to postići?

Odgovor na ovo pitanje je veoma jednostavan, sve što mora da učinimo jeste da promijenimo same sebe, jer Allah, dž.š., nam obećava da će promijeniti naše stanje tek onda kada se mi promijenimo, tj. kada promijenimo svoj odnos prema Allahu.

Allahu Milostivi, pomozi nam da ojačamo naše vjerovanje prema Tebi, pomozi nam da naši odnosi budu iskreni i ispunjeni ljubavlju, zbog Tebe, Gospodaru naš. Učini da naši bajrami budu vrhunac ibadeta prema Tebi, da naša radost ne bude ničim pomućena, da naša djeca osjete radost i slast bajrama, da nam se svima smiluješ, Gospodaru naš pa da u zdravlju, veselju, rahatluku i Tvome zadovoljstvu obilježimo bajram.  Upućujemo ti dovu Gospodaru naš da svi oni koji su u mogućnosti da obave hadž, da posjete Tvoju kuću, Kabu u Mekki, neka to učine što prije. Amin.

 

Imam Ismet Zejnelović, ZBGA

www.zajednicabosnjaka.com