02. januar 2015./11. rebiul-evvel 1436. h.g. – Mjesec rođenja Muhammeda, a.s.

02. januar 2015./11. rebiul-evvel 1436. h.g.

HUTBA – Mjesec rođenja Muhammeda, a.s.

          Hvala Allahu, dž.š. na nimetima kojima nas svakodnevno obasipa. Hvala Allahu, dž.š., Koji nas je uputio ka nuru Islama, i Koji nas je učinio muslimanima.      

          Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s., na njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do kijametskog dana. 

          Draga braćo i sestre, nalazimo se u danima mjeseca rebiul-evvela, mjeseca u kojem je rođen posljednji Allahov Poslanik, Muhammed, a.s. Njegovo rođenje vezuje se za 12. rebiul-evvel koji je sutra. Mi ne slavimo njegov rođendan na način kako se slave rođendani drugih ljudi već obilježavamo njegovo rođenje da bi se podsjetili Allahove, dž. š., milosti što nam je poslao poslanika, a.s., i što nam je naredio da ga slijedimo kao uzora.

           Muhammed, a.s., je posljednji Božiji poslanik. Njegov dolazak je bio najavljen putem prijašnjih poslanika koji su znali da će Allah, dž.š., ljudskom rodu poslati posljednjeg poslanika. Židovi su znali za njegov dolazak i imali su njegov detaljan opis. Kaže Allah Uzvišeni u Kur’anu: “Oni kojima smo dali Knjigu znaju Poslanika kao što sinove svoje znaju, ali neki od njih doista svjesno istinu prikrivaju.” (El-Bekare, 146)

         Allahov poslanik, Isa a.s., nagovjestio je dolazak Muhammeda, a.s., poslanika koji će biti najveća Allahova milost za cjelokupno čovječanstvo. Isa, a.s., ga je spomenuo po imenu rekavši: “A kada Isa, sin Merjemin, reče: “O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljani Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći…” (Es-Saff, 6)

          Allah, dž.š., nam je Muhammeda, a.s., poslao kao veliku milost stoga smo ga dužni slijediti i voljeti, treba žudjeti za njegovom blizinom, treba žudjeti da se sa njim na budućem svijetu družimo.

          Kaže Poslanik, a.s., u hadisu:  “Svi će ljudi ući u Džennet osim onih koji to neće.” “Zar ima neko da neće da uđe u Džennet”-zaptaše ashabi. “Oni koji mi se pokoravaju oni će ući u Džennet, a oni koji mi nisu pokorni oni to odbijaju.”

          Žudimo li braćo draga i sestre, za susretom sa Allahovim Poslanikom? Čeznemo li da budemo u njegovom društvu na Sudnjem danu? Jesmo li mi od onih za koje je Poslanik, a.s., rekao u hadisu: “Doći će narod poslije mene koji bi dali sve što imaju samo da me vide.”

          Poslanikov, a.s., oslobođeni rob zvani Sevban bio je tužan kada ne bi duže vremena vidio Poslanika. Kada ga je Poslanik, a.s., oslobodio, prepustio mu je na volju da ide u Jemen svojima ili da ostane uz njega kao član njegovog domaćinstva. Sevban je odlučio da ostane sa njim. Jednog dana dođe Sevban kod Poslanika, a.s., tužan. Kad ga je Poslanik, a.s., upitao šta mu je, rekao je: “Nisam bolestan, nego kad tebe duže ne vidim, zaželim te. Na um mi je pao budući svijet i bojim se da te tamo neću vidjati. Jer i ako uđem u džennet, ti ćeš biti u velikim visinama i neću imati priliku da te vidim. ”

          Braćo i sestre, gdje smo mi spram ove ljubavi? Da li i mi isto ovako žudimo da se susretnemo sa Poslanikom, a.s.? Da li nam je Poslanik, a.s., zaista draži od svega što imamo; i od majke, i od oca, braće, djece, žena?

          Događaj sa ovim ashabom bio je povod da Allah, dž.š., objavi sljedeći ajet: “Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti!”

          Braćo i sestre, Poslanik, a.s., je odavno fizički mrtav pa nismo u stanju da ga vidimo ali šta možemo učiniti da mu budemo pokorni, jer ajet nam govori da će oni koji budu pokorni Allahu, dž.š., i Poslaniku, a.s., na Onom svijetu biti u društvu svih poslanika. Vidimo da će u njihovom društvu biti i oni koji nisu poslanici već su obični ljudi kao i mi, ali koji su zbog svoje pokornosti Allahu, dž.š., i Poslaniku, a.s., zbog svoje predanosti islamu zaslužili da budu u Džennetu.    

           Ko su oni pa da se i mi na njih ugledamo i da budemo od njih?

          To su, prije svega, šehidi koji su svoje živote dali u zamjenu za Džennet, zatim su to oni koji su pravedni, i oni koji su dobri kod Allaha, dž.š., ne zbog svog izgleda i položaja nego zbog svojih dobrih djela.

          Danas ljudi, okupirani materijalnim potrebama, razmišljaju o svemu drugom a malo o obavezama prema Allahu, dž.š. I Budućem svijetu koji se svakim sljedećim danom svima nama primiče.         

          Braćo i sestre, ljubav prema Allahu, dž.š., najbolje ćemo spoznati kada se upoznamo sa Allahom, dž.š. Ima ljudi Allahu, dž.š., na sedždu padaju a nisu Ga spoznali. Allahova lijepa imena kojih je 99 opisuju Njegove attribute. Kada bismo ih spoznali, shvatili bi ko je Uzvišeni Allah i zašto Ga moramo voljeti.

          On je Allah Onaj, osim koga drugog Boga nema, Er-Rahman – Blagi,   Er-Rahim – Milostivi, EI-Meliku – Vladar, EI-Kuddusu – Sveti, Es-Selamu – Čist od mana, EI-Mu’minu – Koji potvrđuje obećanja, EI-Muhejminu – Koji daje sigurnost, EI-Azizu – Koji sve pazi i prati, EI-Džebbaru – Snažni, EI-Mutekebbiru – Silni, EI-Haliku – Stvaralac, EI-Bari’u – Koji divno stvara, EI-Musavviru – Koji likove daje, EI-Gaffaru – Koji mnogo prašta, EI-Kahharu – Koji nadvladava, EI-Vehhabu – Koji mnogo poklanja, Er-Rezzaku – Koji opskrbu daje, EI-Fettahu – Koji sve rješava i otvara  itd…

          Milostivi Allah je Taj koji je poslao Svoga Poslanika da nam prenese Riječi spasa sadržane u Kur’ani-Kerimu. Da nas uputi kako da živimo na ovome svijetu, kako da podnosimo nevolje i nesreće bez vješanja ili skakanja sa mostova. Da nas obavijesti i obraduje vjernike da poslije Ovog svijeta za koji se naša srca vežu, postoji drugi, bolji, ljepši i Vječni svijet.

          Poslanik, a.s., je došao da nam kaže šta je istina a šta laž. Islam je istina i mi smo vlasnici istine i u to trebamo biti ubijeđeni i tu istinu moramo i drugima dostaviti. Moramo se boriti na putu istine pa makar nas to i velikog truda koštalo kao što su ashabi činili, kao što je Talha ibn Ubejdullah žrtvovao svoju ruku braneći Poslanika, a.s., i kada su ga našli vidjeli su da je ostao bez ruke a na tijelu je imao oko 80 rana.

          Braćo i sestre, onaj među nama koji kaže da voli Allaha, dž.š., on mora da slijedi Poslanika, a.s., jer Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: “Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! – a Allah prašta i samilostan je.”

          Molimo Allaha, dž.š., da nas učini dostojnim sljedbenicima ummeta Muhammeda, a.s., da nam se Allah, dž.š., smiluje, i učini da na Onom svijetu budemo u društvu Allahovih poslanika, vjerovjesnika, šehida i dobrih robova, da nas uvede u Džennet koji nam je obećan. Amin!

 

 
Ismet Zejnelovic, Imam